Statycznym mieszaniem nazywamy homogenizację bez poruszania się elementów
w czasie przepływu. W przewodach wbudowane są nieruchome elementy kierujące, powodujące efekt mieszania przez ciągły podział, przenoszenie i połączenie produktów strumienia.
Koncepcja mieszadła statycznego różni się metodą pracy od konwencjonalnego dynamicznego mieszania:
 • nie występują elementy ruchome,
 • proces mieszania odbywa się kosztem spadku ciśnienia w rurociągu, który zależny jest od typu mieszadła statycznego, ilości sekcji mieszadła nE oraz prędkości przepływu cieczy w rurociągu,
 • proces mieszania odbywa się aseptycznie – bez kontaktu z atmosferą.

Typy mieszadeł statycznych

 
W zależności od rodzaju elementów mieszających wykonuje się następujące typy mieszadeł statycznych:

Typ MX

Stosowany do mieszania cieczy przeważnie w laminarnym zakresie przepływów.
 • mieszanie i rozpraszanie cieczy o zróżnicowanych lepkościach
 • mieszanie cieczy o wysokich lepkościach

Typ 30MX

Stosowany lepkościach laminarnym zakresie przepływów.
 • mieszanie w wymiennikach ciepła, temperaturowo wrażliwych i lepkich produktów,
 • reaktory przepływowe,
 • stabilizacja temperatury w całej przepływającej masie

Typ MV

Stosowany do mieszania cieczy i gazów w burzliwym zakresie przepływów.
 • kontaktu cieczy z gazami,
 • mieszanie cieczy o niskiej lepkości z gazami,
 • rozpraszanie cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych,
 • przy operacjach transferu masy i reakcjach chemicznych

Zastosowania

 
W przemyśle do procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków:
 • neutralizacja i korekta pH w różnych stadiach procesów,
 • odkwaszanie i zakwaszanie wody bezpośrednio w rurociągu, rozcieńczanie kwasów i zasad,
 • ciągłe rozcieńczanie flokulantów,
 • mieszanie flokulantów ze strumieniami ścieków,
 • usprawnianie procesów koagulacji.
W przemyśle spożywczym:
 • mieszanie jogurtu z pulpą owocową,
 • mieszanie serka homogenizowanego z owocami,
 • mieszanie oleju z mlekiem skondensowanym.

Rodzaje wykonań mieszadeł statycznych

 
Standardowe mieszadła statyczne – przepływowe, typ MX/30MX/MV ze złączami gwintowymi lub kołnierzowymi wykonuje się wg wymiarów zawartych w tabelach z następujących materiałów:
 • elementy mieszające; stal 304L, 316L lub PVDF, PE,
 • korpus; stal 304L, 316L lub PVDF, PP, PE,
rys-mieszadło-statyczne
Tabela 1. Typ MX
tabela-1-typ-mx
Tabela 2. Typ 30MX
tabela-2-typ-30mx
Tabela 3. Typ MV
tabela-3-typ-mv
WYŚLIJ ZAPYTANIE O BEZPŁATNĄ WYCENĘWyślij teraz